Januar 2017: oblikovanje t. i. merilnikov znanja v obliki termometrov, merilnikov hitrosti ipd. za preverjanje napredka, spodbujanje samorefleksije, metaučenja in uporaba z dijaki v okviru šolskega projekta
Ustno in pisno sporočanje.

RAZLIČNI DOGODKI

Eko dan 2017: Očistimo Kočevsko
Proslava ob kulturnem dnevu 2017: Nas drugačnost združuje ali razdružuje?
Delavnice z Matali Crasset in sodelovanje na bienalu BIO 25

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti 2017

Učno podjetje EMI d. o. o

Die Wettervorhersage 2018

Zgradba evkariontske celice 2018

Eko dan 2018: Snemanje reklame na temo obcestnih smeti

Proslava ob kulturnem dnevu 2018: Variacije Z generacije

Svetovni dan oživljanja 2018

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti 2018

Elevator pitch 2018

Mednarodni dan turističnih vodnikov 2019

Proslava ob kulturnem dnevu 2019: KUL(t)NI IZZIV

Obisk Državnega zbora Republike Slovenije 2019

Komunikacijska delavnica 2019

Projekt papirnatega letala 2019

Eko dan 2019

Medena krila 2019

Svetovni dan oživljanja 2019

Eko dan (november 2019)

Ustvarjanje filma po literarni predlogi 2019

Postopek inženirskega načrtovanja 2019

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti 2019

Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 2020

Evakuacija 2020

Rout(k)e 2020

Očistimo Kočevsko 2020

Eko dan 2020

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti 2020

Gremo mi po svoje ITS 2020/2021