V igrifikaciji Classcraft, ki se uporablja pri pouku matematike, smo izvedli kviz »ubij šefa« na temo logaritma – formativno spremljanje. Naključno izžreban dijak je moral pred tablo rešiti nalogo, povezano z uporabo logaritma. V primeru, da je bila naloga pravilno rešena, je dijak v igrifikaciji Classcraft premagal oz. ubil »velikega šefa« in si s tem prislužil dodatne točke XP. V nasprotnem primeru je točke XP izgubil.