Na GSŠK smo v povezavi z inančno upravo Kočevje izpeljali projekt davčno opismenjevanje mladih. Ključna cilja pilotnega projekta sta krepitev davčne kulture s poudarkom na izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov ter krepitev družbenega zavedanja o pomenu izpolnjevanja davčnih obveznosti kot družbene vrednote.