NAŠA DEDIŠČINA: KJER PRETEKLOST SREČA PRIHODNOST

 

Kulturna dediščina je del nas, del okolja in družbe, v kateri živimo. Obdaja nas povsod: v domovih, stavbah, vabi nas v knjižnice, muzeje in galerije vse tja do arheoloških najdišč in nas povezuje v svoji raznolikosti.

Leto 2018 je evropsko leto kulturne dediščine. Z namenom, da bi pri dijakih vzbudili zanimanje za kulturno dediščino, jo izpostaviti kot osrednjo komponento kulturne identitete, kulturne raznolikosti in medkulturnega dialoga, predvsem pa z namenom okrepiti zavedanje vseh nas o naši izjemni skupni kulturni dediščini, o vrednotah, ki jih predstavlja ter njenem družbenem in razvojnem potencialu ter o pravicah in dolžnostih, ki jih imamo do nje, smo se lotili projekta.

Fotografska razstava, ki so jo dijaki Gimnazije in srednje šole Kočevje pripravili ob evropskem letu kulturne dediščine, prikazuje spomenike in skulpture lokalnega akademskega kiparja Staneta Jarma. Naloga dijakov je bila, da s svojim telesom skušajo predstaviti in upodobiti izbrano skulpturo in se pri tem fotografirajo. Nastale fotografije prikazujejo dojemanje spomenikov in skulptur skozi objektiv in podobo dijaka.