Izvedba delavnice z naslovom Moja zastava na temo lastne identitete. Dijaki so list papirja razdelili na štiri dele. V vsak del so morali narisati simbol, ki predstavlja nekaj o njih. V prvi del so narisali, kaj najraje delajo, v drugega po čem bi želeli biti poznani, v tretjega značilnosti / vrednoto, ki jim je najpomembnejša ter v četrtega simbol ali stvar, ki jim je najdražja. Ob koncu so dijaki svojo zastavo predstavili skupini ter jo pritrdili na palico.