Dijaki so v januarju in februarju poslikali stene dveh dijaških kotičkov, katerih ureditev so si zamislili že lansko šolsko leto. Načrt za leseni podest je zaradi funkcionalnosti izdelala arhitektka, vizualno podobo so določili dijaki sami. V enem od kotičkov so dijaki uredili tudi oglasno tablo: s časopisnimi izrezki so prelepili staro stensko tablo in čeznjo napeli elastične vrvice.