Decembra 2016 smo ob dnevu boja proti AIDS-u izdelovali rdeče pentlje. Med glavnim odmorom so dijaki ob pripravljenem plakatu in promocijskem gradivu o problematiki osveščali ostale dijake šole. Po glavnem odmoru so odšli na Tržnico Kočevje, kjer so postavili stojnico (plakat, promocijsko gradivo) in tam osveščali še mimoidoče.

 

Decembra 2017 je na dan boja proti AIDS-u skupina dijakov  4. letnika ozaveščala ostale dijake šole o virusu HIV  ter jim delila rdeče pentlje, simbol solidarnosti z osebami okuženimi z virusom HIV.

 

Januarja 2017 smo obiskali podjetje Hydrovod in izvedli t. i. job shadowing v Melaminu ter izvedli Mini karierni sejem.

Januarja 2018 nas je na šoli obiskala angleška veleposlanica Sophie Honey. Dijaki 2. letnika so z njo preživeli eno uro, ji zastavljali vprašanja ter spoznavali, kakšen je poklic veleposlanika. Zanimalo jih je predvsem, kakšna je potrebna izobrazba, katere veščine mora imeti diplomat za uspešno opravljanje poklica in katere so najpogostejše delovne naloge.

 

Na šoli smo ob začetku leta 2018 izvedli dejavnost Srednješolec za en dan. Našo šolo so vsakodnevno obiskovali učenci devetih razredov osnovnih šol in preživeli dan po urniku kot dijaki v razredih 1. letnikov, programa gimnazija, ekonomski tehnik in strojni tehnik.

V mesecu januarju je bil ponovno izveden Mini karierni sejem. Karierni sejem je bil namenjen dijakom 3. in 4. letnika gimnazija in ekonomski tehnik ter 2. letnik ekonomski tehnik (PTI). Zaporedoma so bile izvedene predstavitve študijev in karierne delavnice 6., 7. in 8. šolsko uro. Povabljenih je bilo 25 fakultet, ki so predstavile 50 – 80 različnih študijskih programov. Udeležba na vseh treh predstavitvah je bila za dijake obvezna.

Februarja 2018, v času dneva odprtih vrat slovenskih občin, sta se dva dijaka odločila za spremljanje na delovnem mestu (t. i. job shadowing) na Občini Kočevje, kjer sta opazovala in spoznavala poklic župana.

Marca 2018 smo izvedli projekt Laborant za en dan. Štirje dijaki 3. letnikov so se odločili za spremljanje na delovnem mestu v podjetju Melamin, kjer so opazovali poklic laboranta.

Ponovno smo obiskali podjetje Hydrovod Kočevje.

Marca 2018 smo organizirali dogodek Predstavitev štipenditorjev. Na šolo smo povabili delodajalce s področja Kočevja, Ribnice in okoliških občin, da predstavijo vizijo podjetja, svoje potrebe po bodočih kadrih ter če in koliko štipendij nameravajo ponuditi študentom in dijakom. Na dogodku so podjetja sodelovala tudi s svojo stojnico in bila obiskovalcem na voljo za morebitna vprašanja. Dogodka se je udeležilo 18 podjetij.

Julija 2018 smo organizirali spremljanje na delovnem mestu za dijakinjo Alenko Movrin, ki jo zanima poklic kliničnega psihologa.

 

Septembra 2018 so dijaki 2. in 3. letnika gimnazije obiskali Festival novomedijske kulture Speculum Artium v Trbovljah, kjer so si ogledali umetniške inštalacije in dogodke, pri katerih igra ključno vlogo sodobna digitalna tehnologija. Multiplikatorka POŠ sem dijake spremljala na dogodek. Zanje sem pripravila tudi učni list na temo sodobne tehnologije: kje je meja med naravnim in umetnim, med realnim in virtualnim? Se človek še lahko kosa s strojem? Kdo je novodobni             ustvarjalec, kreator? Ali je naše bistvo zaradi tega ogroženo?

V oktobru 2018 je v podjetju Melamin potekala Jesenska šola Melamina. Udeležili so se jo trije dijaki 3. letnika, ki so spremljali delo in naloge,  ki jih opravlja kemijski inženir.

V času jesenskih počitnic 2018 sta potekali dve spremljanji na delovnem mestu (job shadowing): dijak 3. a razreda je spremljal poklic gradbenega inženirja, dijakinja 4. b pa poklic turističnega vodnika.

December 2018: ob dnevu boja proti AIDS-u so dijakinje 3. letnika ozaveščale mimoidoče o virusu HIV in jim podeljevale rdeče pentlje.

V januarju 2019 smo izvedli Minikarierni sejem. Karierni sejem je bil namenjen dijakom 3. in 4. letnika gimnazija in ekonomski tehnik ter 5. letniku programa EKT. Zaporedoma so bile izvedene predstavitve študijev in karierne delavnice 7., 8. in 9. šolsko uro. Uspeli smo pridobiti sodelovanje 25 fakultet, visokih in višjih šol, vključili smo tudi predstavnike Slovenske vojske in Policije, sodelovali so tudi Karierni centri Univerze v Ljubljani, Podjetniški inkubator Kočevje ter e-Študentski servis Ljubljana. Predstavljenih je bilo 50 – 80 različnih študijskih programov. Udeležba na vseh treh predstavitvah je bila za dijake 3. in 4. letnika obvezna.

V mesecu febrauarju 2019 se je odvijala dejavnost Srednješolec za en dan. Našo šolo so vsakodnevno obiskovali učenci devetih razredov osnovnih šol in preživeli dan po urniku kot dijaki v razredih 1. letnikov, programa gimnazija, ekonomski tehnik, strojni tehnik, mizar, oblikovalec kovin in trgovec. V dejavnosti so bili vključeni devetošolci šestih osnovnih šol: OŠ Sodražica, OŠ Zbora odposlancev, OŠ Ob Rinži, OŠ Stara Cerkev, OŠ Fara, OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica.

Dva dijaka sta se v okviru dneva odprtih vrat slovenskih občin prostovoljno odločila za spremljanje na delovnem mestu (t. i. job shadowing) na Občini Kočevje, kjer sta opazovala poklic župana.

Izvedba projekta Laborant za en dan. Trije dijaki 3. letnika so se odločili za spremljanje na delovnem mestu v podjetju Melamin, kjer so opazovali poklic kemijskega tehnika (sodelovanje s partnersko organizacijo Melamin).

V mesecu oktobru 2019 smo ponovno izvedli aktivnost Jesenska šola Melamina. Dve dijakinji 3. letnika program gimnazija sta se odločili za spremljanje delovnega mesta kemijski inženir. Aktivnost je potekala tri dni v podjetju Melamin.

Dijaki 1. c program ekonomski tehnik so se pod vodstvom multiplikatorke POŠ odpravili na ogled ogled hipermarketa Mercator v Kočevju. V okviru dneva odprtih vrat so dijakom predstavili poslovanje podjetja, politiko ponudbe in prodaje, skrb za kakovost, za konec pa smo se skupaj sprehodili tudi med policami same trgovine.

 

V mesecu novembru so se dijaki, ki obiskujejo program ekonomski tehnik, odpravili na strokovno ekskurzijo, kjer so si ogledali skladišča in pekarno Spar, sledila je predstavitev podjetja Subway Slovenija d.o.o ter ogled podjetja JUB d.o.o.

 

Obisk Knjižnega sejma v Ljubljani ter ogled razstav v Moderni galeriji in Cankarjevem domu.

 

December 2019: podelitev certifikatov, ki so jih izbranim dijakom naše šole podelili organizatorji Festivala poklicev. Dijaki so se predhodno udeležili dogodka, kjer so s predstavniki uspešnih kočevskih podjetij opravili razgovore in se podrobneje spoznali. Dijaki, ki so se predstavnikom podjetij zdeli najprimernejši, so prejeli certifikat in možnost spremljanja na delovnem mestu v podjetju.

V januarju 2020 smo izvedli Minikarierni sejem. Karierni sejem je bil namenjen dijakom 3. in 4. letnika gimnazija in ekonomski tehnik ter 5. letniku programa EKT. Zaporedoma so bile izvedene predstavitve študijev in karierne delavnice 7., 8. in 9. šolsko uro. Uspeli smo pridobiti sodelovanje 25 fakultet, visokih in višjih šol, vključili smo tudi predstavnike Slovenske vojske in Policije, sodelovali so tudi Karierni centri Univerze v Ljubljani, Podjetniški inkubator Kočevje ter e-Študentski servis Ljubljana. Predstavljenih je bilo 50 – 80 različnih študijskih programov. Udeležba na vseh treh predstavitvah je bila za dijake 3. in 4. letnika obvezna. Na dogodku je potekala tudi predstavitev internega šolskega projekta “Job shadowing” s strani dijakov, ki so se aktivnosti že udeležili.

Januar 2020: izvedba aktivnosti Laborant za en dan v sodelovanju s podjetjem Melamin d.o.o.

Januar, februar 2020: izvedba aktivnosti Srednješolec za en dan. V mesecu januarju smo na šoli začeli z izvedbo dejavnost Srednješolec za en dan. Našo šolo so vsakodnevno obiskovali učenci devetih razredov osnovnih šol in preživeli dan po urniku kot dijaki v razredih 1. letnikov, programa gimnazija, ekonomski tehnik, strojni tehnik, mizar, oblikovalec kovin in trgovec. Multiplikatorka POŠ sem jih ob prihodu sprejela ter jih usmerila v učilnice. V času obiska sem jim bila na voljo kot informator. Ob odhodu so bodoči dijaki v prisotnosti multiplikatorke POŠ izpolnili krajšo anketo o vtisih, ki so jih dobili v času obiska na GSŠK. V dejavnosti so bili vključeni devetošolci šestih osnovnih šol: OŠ Sodražica, OŠ Zbora odposlancev, OŠ Ob Rinži, OŠ Stara Cerkev, OŠ Fara, OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica.

Februar 2020: spremstvo dijakov, ki obiskujejo program ekonomski tehnik na enodnevno ekskurzijo v Rogaško Slatino, kjer smo obiskali podjetje Kozmetika Afrodita d.o.o. ter steklarno v Rogaška. Dijaki so se v času ekskurzije seznanili z delovanjem obeh podjetij, njihovim zaposlovanjem ter spretnostmi in kompetencami, ki jih morajo imeti zaposleni za uspešno opravljanje dela.

 

Februar 2020: izvedba delavnice, skozi katero so dijaki spoznavali sebe, svoje sposobnosti, želje, hkrati pa tudi različne poklice in kompetence, ki so potrebne za uspešno opravljanje določenega poklica.

April 2020: timsko s prof. T. Oražem in E. Bečirović smo izvedli delavnico z naslovom Spoznavanje poklica s področja kemije.

Maj 2020: spoznavanje poklica s področja strojništva.