V sodelovanju z Rdečim križem Slovenije smo izvedli kratko predavanje za dijake 4. letnikov na temo krvodajalstva. Predstaviki RK Slovenije so dijakom predstavili pomen krvodajalstva, razložili, kdo lahko daruje kri, jih seznanili s postopkom odvzema ter jih pozvali k udeležbi na naslednji krvodajalski akciji.