Mini pustno rajanje dijakov GSŠK, ki so se v času glavnega odmora spremenili v vojake, nogometaše, skakalce in zaspance.