V sklopu dogodkov POŠ sem multiplikatorka pripravila družabno delavnico, katere glavni namen je bil spoznavanje oz. povezovanje med dijaki. Delavnico sem poimenovala Met kepe: vsak dijak je dobil manjši list, na katerega se ni smel podpisati. Vsak dijak je moral na list zapisati 4 dejstva o sebi (barvo oči, najljubši šolski predmet, svojo pozitivno lastnost ter negativno lastnost), ki jih ni smel deliti z drugimi sošolci. Listke smo nato zmečkali v kepo ter jih na moj znak odvrgli v posodo. Naloga dijakov je bila, da so si izbrali vsak svojo kepo ter skušali ugotoviti, kdo je avtor te kepe.