6 dijakov se je udeležilo občinske seje za mlade v Turističnem kompleksu Jezero, ki jo je vodil župan Občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič. Dijaki so predstavili svoj pogled na šolstvo ter podali predloge za izboljšavo dogajanja in življenja v Občini Kočevje.