Na lokaciji srednje šole smo v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Kočevje in Veterinarsko fakulteto Ljubljana postavili novo premično razstavo z naslovom: Od mareskalkov do veterinarjev, ki govori o razvoju veterinarske stroke na Slovenskem. V sodelovanju z dijaki 1.b razreda in 5.EKT smo pripravili kratek kulturni program.