Decembra 2016 so v okviru IS geografija dijaki spoznali Googlovo orodje Forms za pripravo spletnega anketnega vprašalnika in ga uspešno uporabili za anketiranje dijakov šole o pomenu gimnazije za lokalno okolje.

Februarja 2017 so dijaki v okviru priprave maturitetne projektne naloge “Tekmovanje za naj mafin 2017” spoznali Googlovo orodje Forms za pripravo spletnega anketnega vprašalnika in ga uspešno uporabili kot anonimni ocenjevalni obrazec tekmovanja.

Januarja 2018 so sedmošolci Osnovne šole Zbora odposlancev v okviru delavnice na Tehniškem dnevu spoznali aplikacijo Kahoot. Kahoot je brezplačna, na igrah temelječa učna platforma za učitelje aktivnih učencev. Igralci so odgovarjali na vprašanja na svojih mobilnih napravah, ki so bila vezana na zgodbo o Veroniki Deseniški in Frideriku.  Za poenotenje učne ure so bila vprašanja kviza prikazana tudi na zaslonu oz. šolski tabli.

Februarja 2018 smo na informativnem dnevu z prof. matematike M. Bončina bodočim dijakom predstavili aplikacijo GeoGebra,  program za dinamično geometrijo, v katerem se prepletata geometrija in algebra ravnine.

Februarja 2018 je dijakinja 5. letnika EKT, ki je v okviru svoje projektne naloge pripravila tekmovanje Najbolj zdrav maffin 2018, spoznala Googlovo orodje Forms za pripravo spletnega anketnega vprašalnika in ga uspešno uporabila za anketiranje dijakov.

Aprila 2018 smo v proces terenskega učenja dijakov prvih letnikov programa gimnazija, ekonomski in strojni tehnik ( ekskurzija na Ptuj) vključili pametna učila. Dijaki so s pomočjo brezplačne aplikacije NEXTO na svojih mobilnikih spoznavali točke interesa (spomeniki naravne in kulturne dediščine), pridobivali informacije o muzejskih zbirkah in si ogledovali predmete. Na ta način so ozaveščali pomen smotrne uporabe pametnih telefonov v vsakdanjem življenju in pri učenju ter odkrivali možnosti, ki jih takšna tehnologija ponuja. Z vsakim od razredov je multiplikatorka POŠ izvedla pripravljalno uro na ekskurzijo, na kateri so dijaki na delovnem listu za ekskurzijo reševali naloge, ki vključujejo uporabo pametnih telefonov.

Aprila 2018 smo z dijaki 1. c razreda spoznali aplikacijo Stop Motion Studio, ki je namenjena ustvarjanju animacij. Dijaki so se seznanili z aplikacijo, pripravili scenarij zgodbe in storyboard ter posneli preproste animacije.

Maja 2018 smo z dijaki 2.c, v okviru dogodkov POŠ, spoznavali aplikacijo Crossword Labs. Aplikacija je brezplačna in namenjena preprostemu in hitremu izdelovanju križank. Vsak dijak je izdelal svojo križanko na temo Gimnazije in srednje šole Kočevje, jo natisnil in dal v reševanje ostalim učencem in učiteljem.

Junija 2018 smo dijakom programa oblikovalec kovin predstavili aplikacijo Crossword Labs. Vsak dijak je pripravil križanko na temo postopkov in materialov, ki se uporabljajo v kovinarski industriji in s tem ponovil snov, ki so jo pri pouku strokovnih predmetov obravnavali v tem šolskem letu.

V okviru Evropskega dneva oživljanja smo dijakom predstavili možnost uporabe aplikacije Save A Life in aplikacije iHELP. Aplikacija iHELP je brezplačna mobilna aplikacija, ki je namenjena takojšnjemu SOS-alarmiranju v primeru zdravstvenega stanja, ki zahteva takojšnjo pomoč. iHELP združuje družino, prijatelje in reševalce za hitrejše nudenje prve pomoči. Aplikacija vključuje tudi popis defibrilatorjev, graditev varnostne mreže, izobraževanja o TPO in uporabi defibrilatorja. Aplikacija Save A Life pa omogoča prikaz defibrilatorjev v naši neposredni bližini.

 

V mesecu novembru 2018 smo z dijaki 4. a in 3. c razreda v brezplačnem programu Avery Design & Print (Avery Zweckform) in programu Publisher ustvarjali vizitke. Dijaki so sprva ustvarjali vizitke po lastni želji, nato pa smo skupaj ustvarili vizitko za osveščanje ljudi o škodljivosti uporabe plastičnih vrečk.

Decembra 2018 smo v okviru tehniškega dne na šoli gostili sedmošolce Osnovne šole Zbora odposlancev. Po predstavitvi zgodbe o Veroniki Deseniški in Frideriku ter izbiri naj spominka smo za njih pripravili interaktiven kviz in igro spomin s pomočjo aplikacije Kahoot!.  Na istem dogodku smo predstavili tudi aplikacijo Padlet, s pomočjo katere so osnovnošolci posredovali povratno informacijo (počutje, mnenje), ki so si ga ustvarili po končani delavnici.

V mesecu januarju in februarju 2019 smo z dijaki 1. in 2. letnika program strojni tehnik in kovinar snemali promocijski film o strojništvu. Predstavitveni film smo predstavili na letošnjem informativnem dnevu in s tem bodočim srednješolcem podrobneje predstavili način izobraževanja v omenjenih programih.

V sklopu delavnic o zdravi prehrani smo seznanili dijake z mobilno aplikacijo MyFitnessPal, ki omogoča skeniranje črtne kode izdelka in izpis sestavin živila ter številne druge možnosti, ki so nam lahko v pomoč pri zdravem prihranjevanju.

Predstavitev aplikacije Twister spinner, s katero lahko dijaki igrajo igro Twister, ki se nahaja v našem novem šolskem kotičku.

Predstavitev možnosti uporabe pametnih učil in drugih e-aplikacij pri pouku in učenju dijakom 4. in 5. letnika EKT (skupno 8 dijakov). Multiplikatorka POŠ sem jim predstavila delovanje naslednjih aplikacij, ki jim lahko olajšajo in popestrijo učenje: Photomath, Fran, Organic Chemistry Visualized, Google Street View, Kahoot!.

Spoznavanje in uporaba aplikacije Google Arts&Culture pri spoznavanju glavnih značilnosti in znamenitosti mesta Rim.

V sklopu informativnega dne smo izvedli aktivnost, s pomočjo katere so obiskovalci informativnega dne lahko podajali povratno informacijo (pohvale, pripombe, vtise) z obiska na GSŠ Kočevje: s pomočjo predhodno oblikovane QR kode (program QRstuff) so obiskovalci lahko dostopali do aplikacije Padlet, v kateri so s pomočjo pametnih telefonov puščali kratka, anonimna sporočila.

 

 

Marca 2019 smo z dijaki 1. letnika program gimnazija snemali promocijski video z naslovom: Zakaj se vpisati na Gimnazijo in srednjo šolo Kočevje? Gre za interaktiven, zabaven in prepričljiv videoposnetek, v katerem dijaki naše šole odgovarjajo na vprašanje: zakaj naj se vpišem na GSŠ Kočevje ter katere so prednosti šole?

Aprila 2019 so bili dijaki pri izvajanju striparskih delavnic seznanjeni z možnostjo in načini uporabe aplikacije Storyboard That, ki omogoča spletno izdelovanje stripov.

 

V mesecu maju 2019 smo z dijaki s pomočjo aplikacije PhotoFunia ustvarili kolaž letošnjih maturantov.

V mesecu oktobru 2019 smo v okviru projektnega dneva Medena krila uporabili aplikacijo Kahoot! in Paddlet.

Ob svetovnem dnevu oživljanja je bila dijakom Gimnazije in srednje šole Kočevje predstavljena možnost uporabe aplikacije I Help in Save a live.

Pri ustvarjanju logotipov za Eko šolo smo z dijaki 2. d razreda program strojni tehnik pri dejavnosti uporabili pametno učilo Logo creator in Brand cower. Dijaki so skozi delavnico spoznali zakonitosti in pomen logotipa.

      

November 2019: Predstavitev in prikaz uporabe aplikacije Kahoot! pri usposabljanju strokovnih delavcev. V času diseminacije so se strokovni delavci seznanili še z aplikacijo QR bralnik, ki omogoča optično branje kod ter aplikacijo Padlet, ki omogoča spletno podajanje povratne informacije (evalvacija).

 

V mesecu decembru 2019 smo z dijakinjami, ki obiskujejo pevski zbor GSŠK posneli interaktivno novoletno voščilnico.

December 2019: oblikovanje novoletne voščilnice.

 

Januar 2020: snemanje promocijskega videa za program ekonomski tehnik in prodajalec, s katerima se bomo predstavili na letošnjem informativnem dnevu.

Januar 2020: izvedba ključnih vprašanj v okviru internega šolskega projekta Referat s pomočjo aplikacije Mentimeter. Mentimeter je aplikacija, ki v brezplačni različici nudi dokaj široke možnosti enostavne anonimne vključitve udeležencev učne ure, delavnice, terenskega dela, konference, v skupinsko glasovanje, delitev idej in podobno – ob neposrednem spremljanju izidov glasovanja.  Omogoča, da na hiter in enostaven način preverimo, koliko učencev je res dojelo snov tiste učne ure.

Snemanje promocijskega videa za program ekonomski tehnik in trgovec. Video, ki so ga posneli dijaki, smo uporabili za promocijo obeh programov na informativnem dnevu.

Snemanje promocijskega videa “Sladki greh” dijakov 4. letnika, s katerim se bodo predstavili na sejmu učnih podjetij v Celju.

Februar 2020: predstavitev in uporaba spletne strani WIX. COM, ki omogoča brezplačno ustvarjanje spletnih strani. V aktivnosti so sodelovali dijaki 3. letnika program strojni tehnik.

Februar 2020: Snemanje promocijskega videa o krvodajalstvu. V sodelovanju z Rdečim križem Kočevje smo se dogovorili za promocijo krvodajalstva med dijaki in mladostniki s pomočjo videa. V videu je predstavljen pomen krvodajalstva, potek ter izkušnje in mnenja mladih, ki so se že odločili za darovanje krvi.

Izvedba evalvacije internega šolskega projekta Referat s pomočjo uporabe aplikacije Mentimeter v programu strojni tehnik.

V času informativnega dne je multiplikatorka POŠ obiskovalcem predstavila in prikazala možnost uporabe aplikacije Kahoot! ter Mentimeter.

Marec 2020: uporaba aplikacije QR Code Generator za pripravo QR kod, s katerimi bodo dijaki dostopali do spletnega opisa mestnih znamenitosti.

Uporaba aplikacije plotaroute.com, ki omogoča brezplačno načrtovanje in vrisovanje poti v zemljevid.

Uporaba spletne učilnice Xooltime v okviru podajanja nalog in izvajanja aktivnosti projekta POŠ.

Prikaz in uporaba aplikacije Nexto v okviru izvedbe družabne delavnice: “Virtualni ogled mesta Piran”.

 

April 2020: Uporaba aplikacije Nearpod za izobraževanje na daljavo. Aplikacija omogoča pripravo predstavitev in omogoča učno okolje, kjer učitelji pripravijo svoja gradiva, jih opremijo s kvizi in spremljajo napredek učencev. Učenci napredujejo v lastnem tempu, dobivajo povratne informacije…

Snemanje animacij s pomočjo aplikacije Stop Motion Studio. Cilj delavnice: dijaki se seznanijo s principi izdelovanja animacij in tehnikami izdelave. Samostojno izdelujejo krajše animacije; od oblikovanja scenarija do snemanja in montaže videa, z uporabo brezplačne programske opreme.

Uporaba aplikacije Adobe scan. Gre za mobilno aplikacijo, ki omogoča, da s telefonom zajamete besedilo, ki se nato shrani v PDF in ga je možno kopirati tudi v Word. S pomočjo aplikacije prihranimo tudi kar nekaj časa, ki ga zgubimo s tipkanjem besedil v Wordu.

Priprava navodil za ustvarjanje in objavo videoposnetkov s pomočjo OBS programa in kanala Youtube.