Slavnostna otvoritev s kratkim kulturnim programom ob preimenovanju srednješolske dvorane na lokaciji TZO 22. Ideja za preimenovanje dvorane na srednješolski lokaciji se je porodila že v začetku šolskega leta. Razlog za to je bilo do tedaj uveljavljeno angleško ime »Cyber Café«, ki je sicer privlačno, vendar ni slovensko. Izbor novega, slovenskega imena smo si zamislili v obliki natečaja. Le-tega smo v okviru dejavnosti dijaške skupnosti razpisali v sredini oktobra 2017. Zmagal je predlog »PreSTOLnica«. O določitvi zmagovalnega imena sta odločala tako učiteljski zbor kot tudi dijaška skupnost. Ime PreSTOLnica je bilo izbrano predvsem zaradi svoje simboličnosti in besedne igre. Dijaki in profesorji dojemamo šolsko dvorano kot kraj, kjer se vsi zbiramo in preživljamo posebne trenutke, npr. proslave, razglasitve zmagovalcev raznih tekmovanj, podelitve priznanj. Hkrati ime PreSTOLnica vsebuje tudi besedo STOL, brez katerega v dvorani pač ne gre.  V tem prostoru so zbrani tudi vsi stoli, ki so jih dijaki programa mizar do sedaj izdelali za svoj zaključni izdelek. In nenazadnje je ime tudi poklon Festivalu lesa in natečaju Prastol, s katerim Gimnazija in srednja šola Kočevje diha in soustvarja že 5 let.