Na lokaciji TZO 22 se v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Kočevje izmenjujejo premične zgodovinske razstave, ki so dijakom na ogled na hodnikih šole. V februarju smo pripravili odprtje razstave o zgodovini slovenske policije. Na odprtju je sodelovala dijakinja 4. a razreda programa ekonomski tehnik, ki je pod mentorstvom multiplikatorke POŠ pripravila kratek prispevek o pomenu policije za varnost in mir v vsakdanjem življenju ter predstavila lasten pogled na to temo.