Dijaki 2.a in 2.b, ki obiskujejo izbirni predmet ŠOK, so organizirali zbiralno akcijo rabljenih, za uporabo še primernih, oblačil. Zbrana oblačila smo z dijaki razvrstili glede na njihovo ohranjenost in namen ter jih pripravili za prodajo na Tržnici Kočevje. Dijaki so v času dvodnevne prodaje na tržnici razporedili izdelke, dekorirali stojnico, razdeljevali letake in pripravili cenik. Dijaki so pri tem razvijali komunikacijske spretnosti, socialne kompetence ter čut za dobrodelnost. Aktivnost je bila odprta za širšo javnost. Končni izkupiček prodaje je bil namenjen šolskemu socialnemu skladu.