Glede na zastavljeni program projekta smo z dijaki izvedli striparske delavnice na temo ekološkega osveščanja (varčevanje z vodo, lučjo, ločevanje odpadkov, …) Dijaki so v parih ustvarili kratko pasico v treh prizorih na dano temo. Vsak par je po končani nalogi še esejsko ubesedil likovno delo. Glavni namen teh delavnic je bil razvijanje pozitivnega odnosa v povezavi z okoljem.