V prvem delu se učenci seznanijo z ljubezensko zgodbo o Veroniki Deseniški in Frideriku. Po prebrani zgodbi izberejo tisti predmet iz zgodbe, ki se jim zdi najprimernejši za turistični spominek. Pri tem se učenci seznanijo z osnovami podjetništva in podjetnosti. V drugem praktičnem delu delavbnice so učenci izdelovali razglednice in kazalke.