Prodaja izdelkov na Mestni ploščadi v Kočevju, v času veselega decembra.