V okviru občinskih prireditev na Mestni ploščadi v veselem decembru, tematsko poimenovanih kot »Pravljični gozd«, so dijaki na tržnici prodajali lesene obeske, leseni nakit in manjše lesene izdelke dijakov programa mizar. Spoznavali so delovno mesto prodajalca, razvijali komunikacijske spretnosti in socialne kompetence. Izkupiček je bil namenjen šolskemu socialnemu skladu, s čimer smo spodbujali tudi empatijo in solidarnost med dijaki.