Dijaki dramskega krožka GSŠ Kočevje so v Kulturnem centru Kočevje (KCK) uprizorili dramo Matjaža Zupančiča z naslovom Vladimir: dopoldne za dijake in učitelje Gimnazije in srednje šole Kočevje, zvečer za izven. In nas popolnoma navdušili!