Timsko z M. Bončina v letošnjem šolskem letu izvajava delavnice o zdravi prehrani. Glavni cilj delavnice je ozavestiti dijake o zdravi prehrani. V sklopu delavnic se bodo dijaki seznanili s posameznimi sestavinami v hrani, predvsem aditivi, spoznali prednosti ekološko pridelane hrane, ki jo bodo primerjali z konvencionalno prehrano ter se seznanili z deklaracijo izdelka in oznakami, ki se nahajajo na embalaži živila. Ob koncu dejavnosti so dijaki pripravili krajšo video refleksijo delavnic.