Leto 2018 je na Kočevskem tematsko poimenovano: KOČEVSKA=OGRLICA KULTUR.

Zgodovinski razvoj Kočevske je bil drugačen od razvoja kateregakoli drugega predela Slovenije. Kočevska se je vedno in v vseh ozirih razvijala drugače, na poseben način. Že prvi naseljenci Kočevarji so bili prišleki od drugod. Tu so zaradi odmaknjenosti in izolacije ustvarili svoj kulturni in jezikovni otok sredi slovenskega ozemlja, ki se je ohranil celih 600 let. Njihova kultura je bila drugačna, a vendar so skupaj s slovenskim prebivalstvom živeli bolj ali manj složno vse do pojava nacizma. Srečevanje različnih kultur je dobilo nove dimenzije po 2. svetovni vojni. Kočevska je takrat zamenjala skoraj celotno prebivalstvo. Na prazno območje so se naseljevali novi prebivalci iz vse Slovenije in držav nekdanje Jugoslavije, ki so s seboj prinesli svojo kulturo, svoje običaje. Tako kot nekoč, je tudi danes Kočevska tisti kraj, kjer se stikajo in povezujejo različne kulture, tako kot se je nekoč povezovala ogrlica jantarnih jagod, najdena na Kočevskem, in skupaj soustvarjajo podobo Kočevske. Poleg prebivalcev Kočevske pa njeno identiteto zagotovo soustvarjata tudi gozd in les. Les kot tista surovina in dobrina, ki je na Kočevskem omogočala preživetje, gospodarski razvoj in še danes močno zaznamuje tukajšnji način življenja. Kljub zavedanju, da les predstavlja edinstven in neprecenljivi naravni vir bogastva, da je široko uporaben, je še vedno precej slabo izkoriščen in zapostavljen.

V povezavi z letošnjim tematskim letom v Občini Kočevje in z namenom spodbuditi ljudi k prepoznavanju specifičnih potencialov, ki izvirajo iz lokalnega okolja in z željo navdihniti jih za različne možnosti uporabe lesa tudi v šoli, smo pripravili delavnico izdelovanja lesenih ogrlic za učitelje osnovnih šol Občine Kočevje.