Razstava govori o zgodovini Šeškovega doma, ki bo naslednje leto praznoval svojo 80. obletnico. Šeškov dom oz. nekdanji Sokolski dom je s prostovoljnimi prispevki zgradilo Sokolsko društvo Kočevje v letih 1937-1938, kot večnamensko stavbo z veliko osrednjo telovadnico, dvorano z gledališkim odrom in stranskimi prostori ob njej. V stavbi Šeškovega doma je od 1. do 4. oktobra 1943 potekal zbor odposlancev slovenskega naroda, prvo neposredno izvoljeno predstavništvo okupiranega naroda v Evropi med 2. svetovno vojno. Udeležilo se ga je skupno preko 700 odposlancev. V času zborovanja je bila dvorana okrašena z napisi in gesli, od katerih je še danes ohranjen napis nad odrsko odprtino: Narod si bo pisal sodbo sam. Po končani 2. svetovni vojni so stavbo Sokolskega doma prenovili in jo preimenovali v Šeškov dom, po narodnem heroju Jožetu Šešku, od leta 1963 pa ima v njem svoje prostore Pokrajinski muzej Kočevje. Leta 2001 je bila stavba razglašena za kulturni zgodovinski spomenik državnega pomena, ki še danes predstavlja osrednji kulturni in prireditveni prostor v Kočevju ter hkrati sodoben muzej.