Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Informacijska ali digitalna pismenost se v sodobni družbi vse bolj postavlja ob bok ostalim pismenostim, stopnja njenega razvoja pa ima vse večji vpliv na strokovni, finančni in osebni uspeh posameznika. Poznavanje, razumevanje in smotrna uporaba možnosti IKT oz. t. i. pametne tehnologije je ključnega pomena za uspešno izobraževanje, hkrati pa se na trgu dela uveljavlja kot predpogoj za vsa delovna mesta terciarnega (storitvene dejavnosti, trgovina, turizem, promet) in kvartarnega sektorja (šolstvo, zdravstvo, znanost, kultura). Naše dijake, ki že živijo v digitalnem svetu in pametno tehnologijo vsakodnevno uporabljajo, želimo navajati na njeno učinkovito, a smotrno uporabo ter jih obenem osveščati o njenih prednostih, možnostih, izzivih in nevarnostih. Tako opolnomočeni bodo lahko obvladovali pametno tehnologijo, namesto da bi tehnologija obvladovala njihov življenjski ritem.

V sklopu razvijanja informacijske kompetence za dijake načrtujemo tri različne aktivnosti, ki kljub svoji zabavni in za dijake privlačni naravi lahko privedejo do ključnih spoznanj o prednostih t. i. pametne tehnologije, do uvidov o nujni odgovornosti njene uporabe in njenih nevarnostih (vdor v človekovo intimo, možnost zlorabe identitete, povečan stres, zasvojenost ipd.). V naslednjih petih letih se bo skupina dijakov preizkusila v urejanju šolske Facebook strani. Vsak razred bo dobil tudi svojo razredno spletno stran, ki jo bodo dijaki urejali v skladu z lastno vizijo in pisali svoj razredni mesečni blog.

V času trajanja projekta bomo organizirali delavnice »Pametna učila«, kjer bomo dijakom in/ali učencem partnerskih OŠ predstavili različne aplikacije za pametne telefone, poučne računalniške igrice in ostala e-orodja, ki jih lahko uporabijo za bolj učinkovito in uspešnejše učenje. Multiplikator POŠ bo poleg izvajanja delavnic v prostih urah, pred ali po pouku, nudil podporo predmetnim učiteljem pri uporabi t. i. pametnih učil pri pouku v obliki timskega poučevanja.

UREJANJE ŠOLSKE FACEBOOK STRANI

RAZREDNE SPLETNE STRANI IN BLOGI

Classcraft: postani matematični bojevnik

PAMETNA UČILA

Classcraft: ubij šefa 2018