Osnovna šola Zbora odposlancev Kočevje

Osnovna šola Stara Cerkev

Osnovna šola Ob Rinži Kočevje

Osnovna šola Ljubo Šercer Kočevje

Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana

Srednja šola Črnomelj

Pokrajinski muzej Kočevje

Dom starejših občanov (DSO) Kočevje

Podjetniški inkubator Kočevje

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ribnica

Turistično društvo Kočevje

Lokostrelski klub Orel

Kulturni Center Kočevje (KCK)

UNIVOX, podjetje za RTV produkcijo d.o.o.

Melamin d.d. Kočevje

Komunala Kočevje d.o.o.

Hydrovod d.o.o.

Lesing d.o.o.

Yaskawa Ristro d.o.o.