Teden od 21. – 25. januarja 2019 je bil posvečen Tednu pisanja z roko. Razvoj informacijske tehnologije in prevladujoča uporaba računalnika v pisnem komuniciranju je privedla do zmanjšanja motoričnih spretnosti, ki jih razvijamo s pisanjem z roko. Ker smo želeli ozavestiti dijake in zaposlene o pomenu pisanja z roko, jih spodbuditi k pisanju z roko ter poudariti pomen razvoja individualnosti, kajti pisava vsakega človeka je neponovljiva in edinstvena, smo aktivnost, v kateri so se dijaki preizkusili v tehnični pisavi ter malih in velikih pisanih črkah.