Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Hiter tehnološki razvoj, ki vpliva na spremenljivost in nestabilnost trga dela, postavlja formalno izobraževanje pred nove izzive. Sedanje generacije dijakov bodo v svojem življenju najverjetneje opravljale poklice, ki danes sploh še ne obstajajo. Vedno težje je predvideti, na katerih področjih se bodo pokazale nove potrebe in katera delovna mesta bodo sčasoma izgubila svojo strokovno profiliranost oziroma jih bodo nadomestili tehnološki izumi. Specifična znanja in spretnosti, ki so danes nepogrešljiva, bodo lahko povsem izgubila svojo vrednost na trgu dela in jih bodo nadomestila druga, celo takšna, ki jih učni načrti izobraževalnih programov danes še ne predvidevajo. Prav zaradi tega je ključnega pomena, da dijake – bodoče študente in zaposlene – opolnomočimo za vseživljenjsko izobraževanje, predpogoj zanj pa je razvijanje splošnih kompetenc in kompetence vodenja lastne kariere. Na šoli že poteka projekt »Karierna mapa«, kjer dijaki zbirajo vse potrebno gradivo o načrtovanju lastne kariere. Tovrstno refleksijo dijakov želimo nadgraditi s konkretnim stikom, avtentično izkušnjo nekega delovnega mesta oziroma poklicnega profila.

V okviru projekta Popestrimo šolo smo se odločili za nabor aktivnosti, s katerimi bomo dijake ozavestili o raznolikih kariernih priložnostih v lokalnem in širšem okolju. V času trajanja projekta bomo obiskovali uspešna partnerska podjetja in ustanove na širšem območju Kočevske, Ribniške doline, Velikih Lašč, Sodražice in Loškega Potoka. Tako bodo imeli priložnost spoznati način in pogoje dela, opazovati postopke in organizacijo delovnega procesa ter iz prve roke dobili informacije o specifikah, ki sicer niso evidentne navzven. V nekaterih primerih bodo lahko celo sodelovali z zaposlenimi pri delu in z njimi izmenjevali nove ideje (t. i. »job shadowing«). S sodelovanjem bomo najprej začeli v družbi Melamin d.d., nato bomo po tem zgledu pripravili podaktivnosti za druge organizacije (vsaj dve na leto). Sprva bomo aktivnosti izvajali skupaj z organizacijami, ki smo jih navedli kot projektne partnerje, nato bomo preko Podjetniškega inkubatorja Kočevje iskali nove možnosti za sodelovanje.

Dijake želimo spodbuditi tudi k prepoznavanju specifičnih potencialov, ki izvirajo iz lokalnega okolja kot takšnega. Konkretno se bomo posvetili lesu kot tisti surovini in dobrini, ki na Kočevskem močno zaznamuje način življenja. To potrjuje podatek, da gozdovi prekrivajo kar devetdeset odstotkov celotnega ozemlja Občine Kočevje, ki je po površini največja med slovenskimi občinami. Lahko celo rečemo, da gozd in les soustvarjata identiteto Kočevske in njenih prebivalcev ter tako predstavljata izhodišče za grajenje prepoznavne blagovne znamke. Dijaki se bodo v letih izvajanja projekta aktivno udeleževali dogodkov v okviru Festivala lesa in drugih organiziranih srečanj na temo lesa v spremstvu in pod mentorstvom multiplikatorja POŠ.

Z lesom se bomo ukvarjali še v sklopu ustvarjalnih delavnic, ki je namenjen razvijanju kreativnosti in inovativnosti na likovnem in oblikovalskem področju. Dijaki iz programa gimnazija in ekonomski tehnik se bodo preizkusili v oblikovanju lesenih izdelkov (nakita, dekorativnih in drobnih uporabnih predmetov), ki jih bodo v šolski delavnici izdelali pod mentorstvom dijakov programa obdelovalec lesa. V situaciji, kjer bosta sodelovala načrtovalec in izvajalec, se bodo dijaki zelo približali realni delovni situaciji, kjer je kvalitetno timsko delo ključen dejavnik za nastanek vrhunskega izdelka. Temu bodo sledile delavnice na temo stripa, ki s prepletanjem podob in besed nudi široko polje za osebni likovni in jezikovni izraz. Izvedel jih bo multiplikator POŠ. Načrtujemo tudi ustvarjalno-interpretativne delavnice na temo ikon slovenske likovne umetnosti in njihove aktualizirane fotografske reinterpretacije. Z izdelki, nastalimi na delavnicah, bodo dijaki lahko popestrili t. i. dijaške kotičke, ki jih urejamo z namenom, da bi šola postala tudi vizualno prijetno in udobno okolje za preživljanje odmorov in prostih ur. Pod mentorstvom multiplikatorja POŠ bodo dijaki sami oblikovali t. i. šolski zid slave, kjer bodo predstavili najuspešnejše dijake (zlati in diamantni maturanti) ter bivše dijake, ki so na svojem strokovnem področju uspeli zgraditi uspešno poklicno kariero. Poseben prostor bo namenjen obeleževanju aktualnih dosežkov dijakov na učnem, športnem, kulturnem in osebnem področju.

Ustvarjalnost in inovativnost dijakov bomo spodbujali tudi s podaktivnostjo »Podpora sodelovanju na natečajih in komunikaciji z mediji«, kjer bo poudarek na iskanju tistih področij, na katerih se posamezni dijaki najbolje izkažejo. Korist te podaktivnosti vidimo predvsem v motiviranju nadarjenih dijakov, da razvijajo svoje zmožnosti tudi preko zahtev učnih načrtov posameznih šolskih predmetov.

USTVARJALNE DELAVNICE

Izdelovanje lesenih obeskov in nakita 2016

Ustvarjalne delavnice za vrtce 2016

Izdelovanje lesenih čolničkov na zračni pogon 2017

Mednarodna izmenjava Kočevje – Bordeaux 2017

Uprizoritev drame Matjaža Zupančiča: Vladimir 2017

Uporaben kovinski izdelek 2018

Uprizoritev drame: En dan z Edvardom 2018

Izdelovanje čmrljic 2018

KOČEVSKA = OGRLICA KULTUR 2018

AKTIVNE POLETNE POČITNICE 2018

Delavnica izdelave lesenih tabel 2018

Delavnica za vrtce 2018: izdelava vrtavke

Izdelava okvirja za fotografijo 2018

Izdelovanje novoletnih voščilnic 2018

Izdelava bombažnih vrečk 2018

Obisk Bivalne enote Ribnica 2019

Ptičje valilnice 2019

Tangram 2019

Uprizoritev drame: Nostalgična komedija 2019

Velikonočna delavnica 2019

Koši za ločevanje odpadkov 2019

Festival lesa 2019

Niko Kralj 2019: replika igrač

Čmrljice 2019

Festival lesa: novoletna delavnica 2019

Novoletna okrasitev šole 2019

Izdelovanje novoletnih voščilnic 2019

3D roka 2020

Materinski dan 2020

Velikonočna košara 2020

Obrazna maska 2020

Mala pozornost za veliko veselje 2020

TRŽNICE

Tržnica Zakladi lesa 2016

Tržnica Pravljični gozd 2016

Tržnica Pravljični gozd 2017

DIJAŠKI KOTIČKI IN ŠOLSKI ZID SLAVE

Dijaška kotička Afrika 2017

Krašenje šole 2016, 2017

Dijaški kotiček Pop art 2017

Novoletna okrasitev šole 2017

Razstava umetniškega izdelka Recycling & artistic creation 2018

Želje maturantom 2018

Kotiček za dežnike 2018

KOČEVSKO is NOT the Blindspot of Slowenia 2018

Novoletna okrasitev šole 2018

Valentinovo 2019

Gibalni kotiček Twister 2019

Poslikava stene 2019

Kotiček maturantov 2019

Kotiček izjemnih dijakov 2019

Dijaški kotički doma 2020

Moja pisarna doma 2020

Domači kotički profesorjev 2020

SODELOVANJE NA NATEČAJIH IN KOMUNIKACIJA Z MEDIJI

Kemijska olimpijada 2017

Natečaj za izbor naj lesenega dodatka za kuhinjski pult 2018

Natečaj za Grossmanovo priznanje 2018

Natečaj: Ideja za naj grafit 2019

Natečaj: “DIVJE. A PRIJAZNO” 2020

Natečaj Ministrstva za infrastrukturo 2021: Vlak in jaz

Natečaj: Zgodbe o zavrženi hrani 2021

KARIERNA ORIENTACIJA

Delavnice arhitekture in oblikovanja z Matali Crasset, marec 2017

Sodelovanje z Matali Crasset na bienalu BIO 25, maj 2017

Mesečno objavljanje člankov v lokalnih časopisih