Na naravoslovnih delavnicah so dijaki v družbi visokošolskih profesorjev, asistentov in študentov izvajali različne eksperimente na teme: gojenje rastlinskih kultur (biologija, kemija), merjenje moči mišic, termografija (fizika) ter prilagoditve živali (biologija). Poleg novih izkušenj uporabe empiričnih metod so po bližje spoznali vsakodnevni ritem visokošolskega izobraževanja, v katerega bodo tudi sami kmalu vstopili.