Dva dijaka naše šole sta se udeležila predizbora za Kemijsko olimpijado 2017 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. Tekmovanje je potekalo v popoldanskem času.