Priprava in postavitev razstave: KOČEVSKO is NOT the Blindspot of Slovenia. Razstava prikazuje naravne, kulturne in zgodovinske značilnosti ter glavne turistične atrakcije Kočevske.