Teden od 26. – 30. marca 2018 je bil posvečen Tednu pisanja z roko. Razvoj informacijske tehnologije in prevladujoča uporaba računalnika v pisnem komuniciranju je privedla do zmanjšanja motoričnih spretnosti, ki jih razvijamo s pisanjem z roko. Ker smo želeli ozavestiti dijake in zaposlene o pomenu pisanja z roko, jih spodbuditi k pisanju z roko ter poudariti pomen razvoja individualnosti, kajti pisava vsakega človeka je neponovljiva in edinstvena, smo na šoli pripravili dve aktivnosti. V avli šole smo pripravili plakat z naslovom: PIŠEM, TOREJ SEM, kamor so lahko dijaki lastnoročno zapisali misli, želje. Poleg tega smo v avli šole ponudili tudi zvezek, v katerem so zaposleni in dijaki pustili svoj edinstven pečat tako, da so vanj zapisali »To je moja pisava, kakšna pa je tvoja?« ter se podpisali. V času trajanja Tedna pisanja z roko so bili dijaki vključeni tudi v delavnico, s katero so preverjali svoje znanje tehnične pisave, velikih in malih pisanih črk ter reševali kviz, povezan z razvojem pisave.