Marca 2018 se je 5 dijakinj udeležilo občinske seje za mlade v Turističnem kompleksu Jezero, ki jo je vodil župan Občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič. Dijakinje so predstavile svoj pogled na šolo in slovensko šolstvo (tema letošnjega Otroškega parlamenta) ter podali predloge za izboljšavo dogajanja in življenja v Občini Kočevje.